„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”

 

„Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim”

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne i kursy dla uczniów.


Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych:

1. Poszerzamy horyzonty smaków: zajęcia o łącznej liczbie 50 godzin/grupę realizowanych dla 2 grup 10-cio osobowych w roku szk. 2017/2018 i 2 grup w roku szk. 2018/2019
2. Kurs na prawo jazdy kat. B: zajęcia o łącznej liczbie 60 godzin/grupę realizowanych  dla 1 grup 10-cio osobowej w roku szk. 2017/2018
3. Kurs profesjonalny kelner: zajęcia o łącznej liczbie 24 godzin/grupę realizowanych  dla 2 grup 10-cio osobowych w roku szk. 2018/2019Technikum Pszczelarskie:
1. Inseminacja matek pszczelich: zajęcia o łącznej liczbie 30 godzin/grupę realizowanych dla 4 grup 10-cio osobowych,
2. Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT: zajęcia o łącznej liczbie 45 godzin/grupę realizowanych  dla 1 grupy 10-cio osobowej w roku szk. 2017/2018 i 1 grupy 10-osobowej w roku szk. 2018/2019,
3. Kurs na prawo jazdy kat. B+E: zajęcia o łącznej liczbie 35 godzin/grupę realizowanych dla 2 grup 10-cio osobowych w roku szk. 2018/2019,
4. Kurs na prawo jazdy kat. B: zajęcia o łącznej liczbie 60 godzin/grupę realizowanych dla 1 grupy 10-cio osobowej w roku szk. 2017/2018,

Rekrutacja dla uczniów trwa do 20 września 2017.


Deklaracja uczestników do udziału w projekcie odbywać się będzie poprzez wypełnienie i złożenie przez kandydata:
 - deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 - kwestionariusza osobowego,
 - oświadczenia uczestnika pełnoletniego/ niepełnoletniego,
 - oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu.
 - oświadczenia uczestnika projektu do przekazania informacji dotyczących jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie do 4 tygodni od  zakończenia udziału w projekcie zgodnie z zakresem danych określonych w Wytycznych  w zakresie monitorowania.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim” oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej oraz u koordynatora projektu ( Elżbieta Gajowiak - pracownia technologii produktów pszczelich ).

Dokumenty do pobrania:

regulamin <<pobierz>>

kwestionariusz osobowy <<pobierz>>

deklaracja uczestnictwa <<pobierz>>

oświadczenie uczestnika <<pobierz>>

oświadczenie RODO <<pobierz>>