Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli

 

Jedyna szkoła pszczelarska w Polsce i Europie, posiadająca

ponad 60-letnią tradycją w kształceniu pszczelarzy

 

 

 

 
 

Pszczoły od zawsze inspirowały Wielkich tego Świata (Arystoteles, Homer, A. Einstein, Ks. J. Dzierżoń i wielu innych ) do poznania tajemnicy biologii i rozwoju rodziny pszczelej. Niekiedy znajomość życia pszczół uznawana była za część wiedzy tajemnej – ściśle strzeżonej. Technikum Pszczelarskie daje możliwość poznania tych tajemnic, rozwinięcia pasji i zdobycia ciekawego zawodu. Wiedza uzyskana w naszej szkole pozwoli Ci poprowadzić własne gospodarstwo pasieczne, a złożenie egzaminu maturalnego otworzy drogę do kształcenia na każdym kierunku studiów!


W czasie trwania nauki będziesz miał możliwość zdobywania, pogłębiania i weryfikacji wiedzy teoretycznej i praktycznej podczas płatnych praktyk u pszczelarzy zawodowych w Austrii, Niemczech, Luksemburgu, Francji, Szkocji i we Włoszech. Ponadto doszlifujesz język obcy, nawiążesz wiele nowych znajomości, poznasz kraj i jego tradycje.

 

  

 

 

W swojej nowej szkole w Pszczelej Woli poznasz koleżanki i kolegów z całej Polski i nie tylko, uczą się u nas także obcokrajowcy. Pszczelowolskie sympatie już niejednokrotnie połączyły wielu na całe życie.

Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra Technikum Pszczelarskiego (w dużej części absolwenci szkoły) doskonale łącząca teorię z praktyką (prowadząca własne pasieki).


przedmioty w zakresie rozszerzonym:  matematyka, biologia. (4-letnie po gimnazjum)
biologia. (5-letnie po szkole podstawowej)

 

Pasieka dla absolwenta

Rokrocznie przyznawana jest nagroda dla ucznia mającego największe osiągnięcia na niwie pszczelarstwa w postaci kilku rodzin pszczelich!!!

 

Uzyskując tytuł Technika Pszczelarza będziesz mógł prowadzić

profesjonalną pasiekę

 

 

- Tytuł Technik Pszczelarz daje Ci również wykształcenie rolnicze, tak potrzebne w korzystaniu z funduszy unijnych

- W Naszej Szkole lekcje kończą się najpóźniej o 15.05!!!

- Możesz zamieszkać w internacie!!! Czeka Cię ciekawe życie!!!

 

 

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
2) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
4) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
Ponadto może podejmować i prowadzić działalność gospodarczą oraz zna język obcy ukierunkowany zawodowo.