Sesja egzaminacyjna czerwiec - lipiec 2019 r.

 

 

Egzamin z kwalifikacji R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej.
Etap pisemny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej <<pobierz>>

 

Egzamin z kwalifikacji: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.04 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej <<pobierz>>


Egzamin z kwalifikacji R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej
Etap pisemny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.16 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej <<pobierz>>

Egzamin z kwalifikacji R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej
Etap pisemny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: R.17 Organizacji i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej <<pobierz>>
 
Egzamin z kwalifikacji: T.06 Sporządzanie potraw i napojów
Etap pisemny Harmonogramy: T.06 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.06 Sporządzanie potraw i napojów <<pobierz>>

 

Egzamin z kwalifikacji: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Etap pisemny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>
Etap praktyczny Harmonogramy: T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych <<pobierz>>

 

 

Uwaga!!!
Zdający egzamin praktyczny 17.06. 2019r. o godz. 13.00 z kwalifikacji R.16 i R.17 (na liście jest nr sali 3a) i T.15 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie.
Z kwalifikacji R.17(na liście jest nr sali 1a) w sali gimnastycznej
 
Zdający z kwalifikacji R.17 proszę sprawdzić w której sali odbywa się egzamin
Egzamin pisemny 18.06.2019r. o godz. 10.00 z kwalifikacji R.03, R.04 i T.06 odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie
Egzamin pisemny 18.06.2019r. o godz. 12.00 z kwalifikacji R.17 dla wszystkich słuchaczy Kkz w sali gimnastycznej (budynek szkoły)
Egzamin pisemny 18.06.2019r. o godz. 12.00 z kwalifikacji R.16 i T.15 dla wszystkich odbędzie się w sali dużej audiowizualnej w internacie

Egzaminy praktyczne z wykonaniem
z kwalifikacji T.06 w s.67 w internacie
z kwalifikacji R.03 w gospodarstwie rolnym

Należy zgłosić się 30 minut przed egzaminem z dowodem tożsamości i czarnym długopisem.
Na salę nie wnosimy toreb, komórek, wody, itp. rzeczy !!!!!
Spóźnialscy nie będą wpuszczani.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. <<pobierz>>

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. <<pobierz>>

.

 

.